Clara Lachmanns Stiftelse söker historiker

Jobopslag

Clara Lachmanns Stiftelse (CLS) søger en historiker der vil skrive en bog om Clara Lachmann og hendes stiftelse. Clara Lachmann (1869-1920) var en dansk født  kulturpersonlighed af jødisk slægt. Hun blev i 1891 gift med købmanden Jacob Lachmann, og parret bosatte sig på det skånske gods Charlottenlund hvor de drev en omfattende filantropisk og kulturel virksomhed. Kendte kulturpersonligheder indenfor musik og malerkunst færdedes i hjemmet, der var præget af stor interesse for skandinavismen

Efter at være blevet enke og have mistet sit eneste barn oprettede Clara Lachmann i 1923 en fond til fremme af det skandinaviske samarbejde, og donerede i den forbindelse 2 millioner kr. til oprettelse af en stiftelse der skulle arbejde for at fremme den ”skandinaviska samkänslan”. I dag er formuen vokset til 60 millioner kr.

Formuen stammede fra Jacob Lachmanns virksomhed
indenfor sukkerproduktion på St. Croix og Ystad i Skåne omkring
århundredeskiftet. På grundlag af formuens afkast har fonden nu i næsten 100 år uddelt midler til skandinaviske projekter indenfor kultur og videnskab. Der er tidligere skrevet forskelligt om Clara Lachmann, om hendes slægt og om formuens tilblivelse, men disse arbejder er fagligt set forældede og der er behov for at beskrive og analysere denne historie ud fra nye historiografiske, fx postkoloniale og kønshistoriske perspektiver og teoretiske tilgange.

Der findes et arkiv på familiens gods i Skåne, som vil blive gjort tilgængelig for den historiker, der vil udføre arbejdet. Andet kildemateriale kan og bør inddrages.

I forbindelse med 100 året for fondens stiftelse 2023 ønsker fondens styrelse at kunne publicere en bog om Clara Lachmann og stiftelsen. Stiftelsens bestyrelse har ikke på forhånd bestemt det nærmere indhold. Der kan være tale om en biografi over Clara Lachmann; en erhvervshistorisk orienteret bog om formuens tilblivelse, en kulturhistorisk bog om det skandinaviske miljø Lachmann levede og virkede i eller noget helt tredje. Der er således tale om en forholdsvis åben opgave.

Personer som ønsker at komme i betragtning for dette opdrag bedes sende en to siders projektbeskrivelse over det bogprojekt, de ønsker at gennemføre og et CV sammen med ansøgningen for at komme i betragtning som forfatter. Stiftelsen forventer at være i dialog med forfatteren om værkets udformning, en referencegruppe i stiftelsens styre vil læse og give kommentarer til manus efter en tidsplan aftalt mellem bestyrelsen og forfatteren, men derudover gives forfatteren ganske frie hænder i tilrettelæggelse og udførelse af bogprojektet. Bogens målgruppe er det
brede publikum, og der ønskes derfor en forholdsvis lettilgængelig men
kildebaseret bog. Vi regner med et omfang på omkring 100 sider.

Bestyrelsen påtænker at finansiere et projekt af en varighed på højst 1 år, med start ca. 1 september 2021. Bogen skal udgives på svensk senest 1 marts 2023. Opdragsgiver vil dække oversættelse til svensk fra dansk eller norsk hvis dette er forfatterens skriftsprog. Honorar efter aftale.

Interesserede kan kontakte formanden for CLS, professor emerita Lene Koch, senest den 1. juni 2021

E-mail: annamagdalenekoch@gmail.com

Telefon: +45-30717379