Om stiftelsen

STIFTELSEN CLARA LACHMANNS FOND FÖR BEFRÄMJANDE AV DEN SKANDINAVISKA SAMKÄNSLAN

Stiftelsens ändamål: Den 26 mars 1920 förordnade Clara Lachmann i sitt testamente att fondkapitalet, c:a 2.000.000 kr, skulle användas för att främja den skandinaviska samkänslan. Hon angav två områden, dels “beredande av tillfälle åt personer, tillhörande något av de skandinaviska länderna, att lära känna inrättning och förhållanden i något av de andra länderna eller att där idka studier vid skolor eller universitet”, dels “spridande – genom utgivande av publikationer eller annat sätt, som finnes lämpligt – av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning”. Härutöver stadgades det generella ändamålet “stödjande av det skandinaviska samarbetet på alla områden, där sådant må befinnas nyttigt och ändamålsenligt”.

Styrelsen har under åren i Clara Lachmanns anda närmare preciserat de ändamål, vilka kan komma ifråga för anslag. Läs mer om detta här.

STIFTELSENS HISTORIK

Clara Lachmann

Clara Lachmann föddes i Köpenhamn 1864 och växte där upp i ett grosshandlarhem. Vid 24 års ålder ingick hon äktenskap med Jacob Lachmann, som var affärsman med bl.a. stora intressen inom sockerindustrin. Han förvärvade 1902 Charlottenlunds herrgård utanför Ystad, där familjen bosatte sig. Clara Lachmann blev änka 1909. Under sin tid i Ystad var hon mycket engagerad i musiklivet i Ystad och spelade själv cello. Hon visade även intresse för det skandinaviska och bidrog bland annat till kostnaderna för ett skandinaviskt studentmöte i Köpenhamn 1918. Clara Lachmann förlorade i december 1919 såväl sin mor som sin dotter och avled själv 1920, 56 år gammal.

Fonden konstituerades vid sammanträde den 5 november 1923.

Klicka på länken >> för att läsa en mer omfattande historiebeskrivning (på danska) med bildmaterial.

Boken om Clara Lachmann

Tekst af historiker Leonora Lottrup Rasmussen, PhD, forfatter til bogen ”En kvindelig grænsegænger: Clara Lachmanns stiftelse i 100 år”.

En kvindelig grænsegænger : Clara Lachmanns stiftelse i 100 år
En kvindelig grænsegænger : Clara Lachmanns stiftelse i 100 år

Boken är översatt och kan köpas i både dansk och svensk utgåva.