Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter och tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för fyra år i taget och är skyldiga att lämna uppdraget det år man fyller 75 år.

Ledamöter och suppleanter

Danmark

  • Ordinarie: Daniel Otzen, Aarhus Universitet
  • Ordinarie: Professor Kirsten Drotner, Syddansk Universitet
  • Suppleant: Skolledare Christine Rørdam Thaning, Frederiksberg Friskole

Island

  • Ordinarie: Professor Audur Hauksdottír, Haskoli Islands, Reykavik

Norge

  • Ordinarie: Professor Ola Erstad , Universitet i Oslo
  • Suppleant: Professor May-Brith Ohrman Nielsen, Universitet i Agder

Sverige

  • Ordinarie: VD Christina Backman, Göteborg
  • Ordinarie: Professor Thomas Kaiserfeld, Linköpings Universitet
  • Suppleant: Rådman Erik Noltorp, Malmö

Styrelsens ordförande är Professor Daniel Otzen.

Styrelsen sammanträder en gång per år, under våren.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Clara Lachmanns Stiftelse - Styrelsen